ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Deze pagina bevat de algemene voorwaarden onder dewelke we onze producten op de webshop www.tims.eu aan u leveren. Door onze webshop te gebruiken en een bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.  

 

 

1.OVER ONS EN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1.1.MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

 

De maatschappelijke zetel van Timmermans NV is gevestigd op de Nieuwe Baan 135 te 9111 Sint-Niklaas met BTW- en ondernemingsnummer: BE 0451.022.383.

 

1.2.GELDIGHEID

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor het aanbod van elk product dat u via onze webshop bestelt.

 

1.3.BEGRIPPEN

In deze Algemene Voorwaarden betekent:

 1. profiel : de profielpagina die u kan aanmaken op de webshop indien u een bestelling wilt plaatsen op de webshop;
 2. orderbevestiging: onze bevestiging per e-mail, dat uw bestelling goed is ontvangen.
 3. bevestiging van bestelling: onze e-mail aan u waarin we uw bestelling aanvaarden in overeenstemming met clausule 4.9 hieronder;
 4. contract: uw bestelling van een of meerdere producten in overeenstemming met deze algemene voorwaarden;
 5. klant: de natuurlijke persoon die een bestelling plaatst op de webshop (webshop);
 6. ons: staat voor ‘Timmermans’;
 7. aansprakelijkheid: wat vermeld staat in clausule 10.9(a) verderop in dit document;
 8. bestelling: de bestelling die door de klant geplaatst wordt op de webshop (webshop) om één of meerdere producten van ons te kopen;
 9. u: staat voor de klant/ de gebruiker van de webshop (webshop);
 10. wordt met woorden in enkelvoud ook meervoud aangeduid en vice versa. Met woorden met een geslachtsaanduiding wordt elk geslacht bedoeld en referenties naar personen omvatten een persoon, firma, maatschappij, onderneming of partnerschap.
 11. worden referenties naar termen als “met inbegrip van” of “inclusief” geenszins als een exhaustieve opsomming geïnterpreteerd.
   

Voor verdere vragen of klachten in verband met de algemene voorwaarden kan u bellen van maandag tot vrijdag tussen 09u00 en 17u00 naar +32 (0)3 778 73 82, of mailen naar webshop@tims.eu.

2.UW STATUS

Als u producten bestelt op onze webshop (webshop), garandeert u dat:

 1. u meerderjarig bent; en
 2. u in België of in enig ander land binnen de Europese Unie woont.

 

3.EFFECT

3.1. 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en contracten die u plaatst op de webshop (www.tims.eu) van Timmermans. Niets in deze voorwaarden doet een inbreuk op uw wettelijke rechten (inclusief het recht erop te staan dat de producten die u koopt van enige onderneming moeten corresponderen met hun omschrijving, geschikt zijn voor hun doel, en van bevredigende kwaliteit zijn).

3.2. 

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op alle afzonderlijke voorwaarden die door u aangevoerd worden. Van alle voorwaarden die u indient, voorstelt of bepaalt, in welke vorm en wanneer dan ook, zij het geschreven, per e-mail of mondeling, wordt uitdrukkelijk afstand genomen en zij worden uitdrukkelijk uitgesloten.

3.3. 

Geen enkele andere voorwaarde voor of aanpassing van deze algemene voorwaarden is bindend, tenzij die schriftelijk door ons is goedgekeurd en ondertekend.

 

4.AFSLUITEN VAN EEN CONTRACT

4.1. 

Wanneer u een bestelling wenst te doen, kan u een profiel aanmaken op de webshop zoals aangegeven in de gebruiksvoorwaarden, en moet u de instructies op de webshop volgen voor het plaatsen van een bestelling. De bestelling kan evenwel ook zonder profiel worden gerealiseerd, al is het van belang dat u de juiste adresgegevens invoert. In dat geval worden uw klantengegevens niet gebruikt voor marketingdoeleinden.

4.2. 

Ongeacht een prijs die u eerder heeft gezien of gehoord, zal vanaf het moment dat u een product selecteert ter bestelling, vermelden hoeveel de kosten van uw geplande bestelling zijn inclusief BTW, indien van toepassing, en enige andere leveringskosten bedragen. Onder voorbehoud van hetgeen bepaald is in clausule 4.11.

4.3. 

U dient het product totaal te betalen op het moment van betaling van de bestelling, door ons de gegevens door te geven van uw van een door ons aanvaardbare betalingsmethode. Deze gegevens hebben we nodig om uw bestelling in behandeling te kunnen nemen. Wij zijn niet gehouden de goederen te leveren alvorens we de volledige betaling hebben ontvangen.

4.4. 

Wanneer u gevraagd wordt naar de details van uw betaalkaart, dient u over de volledige bevoegdheid te beschikken voor gebruik van deze kaart of rekening. Op de kaart of rekening dient voldoende tegoed te staan om de gevraagde betaling te dekken. Als er extra kosten verbonden zijn aan de betalingsmethode, worden deze in rekening gebracht bij de klant. We aanvaarden enkel betalingen afkomstig van rekeningen in België en de EU.

4.5. 

U verplicht zich ertoe dat alle details die u aan ons doorgeeft voor het aankopen van een van onze producten correct zijn (valse gegevens worden aanzien als valsheid in geschrifte). De krediet- of debetkaart of de rekening of andere betaalmethode die u gebruikt zijn uw eigendom en u beschikt over voldoende tegoed of kredietfaciliteiten om de kosten van het product te dekken. We behouden ons het recht voor om uw betalingsdetails te valideren alvorens u het product te leveren.

4.6. 

Door een bestelling te plaatsen op de webshop gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden die geldig zijn op het tijdstip van uw aankoop. U bent tijdens uw bestelling de enige verantwoordelijke voor het lezen van de algemene voorwaarden die op dat moment gelden.

4.7. 

Pas vanaf het moment dat u een bevestiging van uw bestelling ontvangt, is uw aankoop definitief. Mochten om welke reden dan ook alsnog iets mislopen met uw bestelling, zal de klantendienst u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen.

4.8. 

Als u na het plaatsen van uw bestelling ontdekt dat u een fout heeft gemaakt, gelieve dan per e-mail contact op te nemen met: webshop@tims.eu of te bellen naar het nummer +32 3 778 73 82. U moet dit doorgeven binnen de 2 uur nadat u uw bestelling geplaatst heeft.

4.9. 

We doen ons best ervoor te zorgen dat de prijs die u wordt aangerekend accuraat is, maar het bedrag van uw bestelling zal door ons gevalideerd worden tegen systeemfouten. In dat geval zullen we contact met u opnemen en u vragen of u de bestelling wenst te handhaven tegen de aangepaste prijs.

4.10. 

U dient ons via de webshop de juiste informatie van uw profiel door te geven en up-to-date te houden.

4.11. 

Het contract zal door Timmermans NV gearchiveerd worden.

 

5.LEVERING

 

5.1. 

We doen het nodige om de producten aan u te leveren op het leveringsadres dat u heeft opgegeven bij uw bestelling.

5.2. 

We doen het nodige om de producten te leveren binnen de opgegeven levertermijn.

5.3. 

We doen het nodige om uw bestelling zo nauw mogelijk op te volgen en u op de hoogte te kunnen houden indien we niet op de geschatte leveringsdatum kunnen leveren. We zijn in zoverre wettelijk toegestaan, niet aansprakelijk voor verlies, schade, onkosten of uitgaven die voortvloeien uit late levering.

5.4. 

Bij levering van het product kan u gevraagd worden een ontvangstbewijs te tekenen. Als u het ontvangstbewijs tekent, gaat u ermee akkoord dat u de producten gecontroleerd heeft op gebreken, tekortkomingen of zichtbare schade. U dient een bewijs van ontvangst van het geleverde product te bewaren voor eventuele toekomstige geschillen hieromtrent.

5.5. 

Gelieve er rekening mee te houden dat het voor ons onmogelijk kan zijn om op bepaalde locaties te leveren. Als dat het geval is, zullen we met u contact opnemen hierover zodat we zorgen voor levering op een alternatief adres. We leveren uitsluitend binnen de Europese Unie.

5.6. 

We leveren in onze standaardverpakking (deze zal aangepast zijn aan uw bestelling). Speciale verpakkingswensen die door u kenbaar worden gemaakt impliceren extra kosten, deze kosten zullen aan de klant aangerekend worden en in het winkelmandje geplaatst worden.

5.7. 

Alle met het product verbonden risico’s zullen op u overgaan bij levering. Wanneer het risico op u is overgegaan, wijzen we alle aansprakelijkheid af in verband met het product.

5.8. 

U dient voorzichtig te zijn bij openen van het product zodat u het niet beschadigt, vooral bij gebruik van scherpe voorwerpen.

5.9. 

U verklaart beschikbaar te zijn om het product op passende wijze in ontvangst te nemen, zonder onnodige vertraging en op elk door ons redelijk gespecificeerd moment. Wanneer u niet beschikbaar bent voor ontvangst of afhalen, laten we een kennisgeving voor u achter waarop instructies staan over een door de transportonderneming gekozen afhaalpunt.

5.10. 

Wanneer levering of afhalen vertraagd wordt door uw onredelijke weigering om de levering in ontvangst te nemen, dan kunnen we het product onbeschikbaar maken voor levering of afhalen. In dat geval wordt het desbetreffende contract onmiddellijk geannuleerd. We betalen in dat geval u of uw krediet- of debetkaartinstelling elk bedrag terug dat reeds door u aan ons betaald werd in het kader van het desbetreffende contract, verminderd met de door ons gemaakte redelijke administratiekosten (inclusief levering- en terugzendkosten).

5.11. 

Het is uw verantwoording u ervan te verzekeren dat de producten voldoende zijn en tegemoetkomen aan uw behoeften en persoonlijke wensen. We garanderen niet dat de producten aan uw persoonlijke wensen voldoen. U gaat ermee akkoord dat de producten standaard zijn en niet op maat gemaakt om aan uw persoonlijke wensen tegemoet te kunnen komen.

 

6.ANNULERING

6.1.ONBESCHIKBAARHEID PRODUCT

We kunnen een contract annuleren als het product om welke reden dan ook niet beschikbaar is. We zullen in dat geval onmiddellijk contact met u opnemen en elk door u al betaald bedrag terugbetalen binnen de 14 dagen volgend op de kennisgeving van annulering van uw bestelling.

6.2.TERUGBETALING

De producten zullen worden terugbetaald door ons, inclusief de verzendingskosten.

 

7.RECHT TOT HERROEPING WANNEER HET PRODUCT GEEN GEBREKEN VERTOONT

7.1.TERUGZENDEN

Onder voorbehoud van de specifieke vermelde bepalingen (in deze algemene voorwaarden), en zonder daarbij uw andere rechten met betrekking tot gebreken vertonende producten in aanmerking te nemen, kunt u zich uit een contract terugtrekken en ons elk geleverd product om welke reden dan ook terugzenden als u er niet tevreden mee bent. Voorwaarde daarbij is dat u ons binnen 14 dagen volgend op de datum van levering van het product, het product terugzendt.

Op de webshop vindt u de link ‘terugzenden’, waar u desbetreffende document terugvindt.

Bent u eenmaal in het bezit van goederen, dan bent u verplicht deze te bewaren en er op gepaste wijze voor te zorgen. Het product dient ons in originele staat te worden teruggestuurd.

7.2.TERUGBETALING

Heeft u ons de producten toegezonden, en deze werden door ons in goede orde ontvangen, dan zal elk door ons gedebiteerd bedrag zo spoedig mogelijk, en in elk geval binnen 30 dagen volgend op uw herroeping, aan u worden terugbetaald.

7.3.TEGOEDBON

In het geval een product is verkregen met een cadeaucheque of kortingsbonnen, dan kan u deze niet terugbetaald krijgen op uw rekening maar zal u een tegoedbon ontvangen die u zowel op de webshop als in de winkel kan gebruiken.

7.4.KORTINGSBONNEN

We kunnen u van tijd tot tijd per e-mail op de webshop te gebruiken kortingsbonnen toesturen. De kortingsbonnen zijn uitsluitend te gebruiken voor de aankoop op de webshop (www.tims.eu).

7.5.GELDIGHEID KORTINGSBON

De kortingsbonnen zijn uitsluitend te gebruiken gedurende de vermelde geldigheidsperiode. Ze kunnen slechts één keer gebruikt worden en kunnen voor één en dezelfde bestelling niet worden gebruikt in combinatie met andere bonnen. Bepaalde merken kunnen worden uitgesloten van gebruik van de kortingsbonnen.

7.6.BETALING KORTINGSBON

Het krediet van een kortingsbon kan niet worden gebruikt voor betaling van artikelen van een derde, anders dan ons.

7.7.BIJPASSEN KORTINGSBON

Als het krediet van een kortingsbon onvoldoende is voor de bestelling die u wenst te plaatsen, dan kunt u het verschil bijpassen door middel van betaling via de verschillende betaalmethodes.

 

8.BESCHADIGDE PRODUCTEN

 

We garanderen dat het product onbeschadigd en in de bestelde hoeveelheden wordt geleverd. Het product voldoet aan de laatste door de fabrikant gepubliceerde instructies, zoals die vermeld staan op de webshop of in onze omschrijving van het product op het moment van uw bestelling.

8.1.GEBRUIK PRODUCT

Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik volgens de laatste door de fabrikant gepubliceerde instructies, zoals die vermeld staan op onze webshop of in onze omschrijving van het product als zodanig. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat u de producten uitsluitend volgens deze instructies gebruikt.

8.2.BESCHADIGD PRODUCT

We doen ons uiterste best om de producten in excellente staat te leveren. Wanneer u ons echter aangeeft dat de producten beschadigd zijn, gaat u ermee akkoord de producten in hun huidige toestand te bewaren zodat we deze binnen een redelijke termijn kunnen inspecteren. Het is ook mogelijk om met het desbetreffende product naar onze winkel te gaan.

In het geval uw product beschadigd blijkt, hebben we bepaalde informatie betreffende het product nodig:

 • De schade omschrijving en details over de vermeende manier waarop het product beschadigd of defect is geraakt; en
 • details van de leveringsbon en andere soortgelijke informatie die we nodig hebben.
 • naar onze winkels gaan te Sint-Niklaas (Timmermans, Stationsstraat 90, 9100 Sint-Niklaas) of Kortrijk (Tims, Ringlaan 34S04, 8500 Kortrijk)
   

8.3.AANSPRAKELIJKHEID SCHADE

Als u wilt dat we het product repareren, vervangen of terugbetalen wanneer het product niet voldoet aan de bepalingen in het desbetreffende contract, en we constateren dat het product:

 1. verkeerd gebruikt, misbruikt, verwaarloosd, incorrect of inadequaat verzorgd, niet verzorgd, beschadigd of abnormaal gebruikt is; of
 2. betrokken was bij een ongeval of beschadigd werd door een incorrecte poging het te veranderen of te repareren; of
 3. gebruikt werd in strijd met onze instructies voor het product of die van de fabrikant; of
 4. aangetast is door normale slijtage, na levering door ons,

kunnen we beslissen het product niet te repareren, te vervangen of terug te betalen en/of kunnen we eisen dat u alle vervoers- en servicekosten betaalt aan standaardtarief. We kunnen dit in rekening brengen op uw krediet- of debetkaart, of middels de betalingsgegevens die u ons heeft doorgegeven tijdens uw bestelling. We zijn, in zoverre wettelijk toegestaan, niet aansprakelijk voor enig verlies, kosten, waarde, onkosten of uitgaven die hieruit voortvloeien.

 

9.GEBRUIK VAN CADEAUCHEQUES EN KORTINGSBONNEN

 

9.1.FRAUDE

In geval van fraude, poging tot misleiding of vermoeden van andere illegale activiteiten met betrekking tot aankoop door middel van cadeaucheques of verzilvering van die cheques op de webshop, behouden we ons het recht voor uw profiel te sluiten en/of een andere wijze van betaling te eisen.

9.2.AANSPRAKELIJKHEID

We zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of onleesbaarheid van korting- en cadeaucheques.

 

10.BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

10.1.UITSLUITING

Niets in deze algemene voorwaarden vormt een uitsluiting of beperking uw wettelijke rechten als klant, en van onze aansprakelijkheid voor fraude; overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door schending van onze verplichtingen; of enige andere aansprakelijkheid die niet uitgesloten of beperkt kan worden door de van toepassing zijnde wet.

10.2.UITVOERING

Bij het uitvoeren van elke onder deze algemene voorwaarden vallende verplichting zijn we uitsluitend gehouden aan het met redelijke zorg en vaardigheid uitvoeren van die verplichting.

10.3.AFWIJZING

Ongeacht andere wettelijke bepalingen wijzen we alle aansprakelijkheid af voor:

 1. verlies van omzet;
 2. verlies van feitelijke of te verwachten winst;
 3. verlies van contracten;
 4. verlies van gebruik van geld;
 5. verlies van verwacht spaargeld;
 6. verlies van activiteiten;
 7. verlies van productieve tijd;
 8. verlies van kansen;
 9. verlies van goodwill;
 10. verlies van reputatie;
 11. verlies van, schade aan of corruptie van data; of
 12. elke indirecte of gevolgschade

 

10.4.WAARDE

Onze volledige aansprakelijkheid krachtens enig contract zal in geen geval meer bedragen dan een bedrag gelijk aan een maximale waarde van het totaalbedrag dat door u aan ons werd betaald bij betrokken bestelling.

10.5.BEPERKING

De beperking van aansprakelijkheid is zowel van toepassing op elke uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden voorziene aansprakelijkheid, als op alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van enige andere clausule in deze algemene voorwaarden.

 

11.GARANTIE EN KLACHTENMANAGEMENT

 

11.1.VERPLICHTINGEN

We zullen onze verplichtingen volgens deze algemene voorwaarden met zorg en bekwaamheid uitvoeren.

11.2.KLANTENTEVREDENHEID

We hechten veel waarde aan de tevredenheid van onze klanten. U kunt op elk moment contact met ons opnemen door gebruik te maken van de contactgegevens vermeld op onze webshop. We doen ons uiterste best om uw verzoek zo snel mogelijk te behandelen en nemen contact met u op bij ontvangst van elke relevante vraag of klacht. In gevallen die betrekking hebben op de garantie dient de fabrikant er vaak bij betrokken te worden, waardoor het langer kan duren om uw verzoeken of klachten af te handelen.

11.3.KLACHT

Wanneer u de klacht zo accuraat mogelijk te beschrijft, door ons een kopie van de bestelling of het bestelnummer dat u ontving, zullen we u nog vlotter verder helpen. Mocht u binnen een termijn van 5 werkdagen nog geen reactie van ons hebben ontvangen, gelieve dan opnieuw contact met ons op te nemen. Het kan voorkomen dat anti-spamfilters uw e-mail blokkeerden en ons niet bereiken, of dat correspondentie die we u toegestuurd hebben u niet bereikt heeft.

11.4.ODR

Heeft u een klacht en vond u niet onmiddellijk gehoor bij onze klantendienst? Heeft uw klacht betrekking op producten of diensten die u online heeft gekocht? Zo ja, dan kunt u gebruik maken van de website van ODR, het Online Dispute Resolution Platform, kortweg ODR. Dit is een geschillencommissie bij online aankopen en verkopen binnen de EU. Voor de behandeling van de klacht moet u een geschillenorgaan kiezen. Hierover moet u overeenstemming bereiken met de tegenpartij. Meer info via de website van ODR: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

 

12.GEGEVENSBEVEILIGING

Zie a.u.b. ons privacybeleid, dat deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

 

13.OVERMACHT

13.1.OVERMACHT

We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schending, hindering of vertraging van uitvoering dat toe te schrijven is aan een oorzaak waarop wij geen controle uitoefenen, inclusief onder andere alle vormen van overmacht, acties van derden (bv. hackers, leveranciers, overheid, quasi-autonome non-gouvernementele overheden, supranationale of lokale autoriteiten), oproer, rellen, burgerlijke onrust, oorlog, vijandelijkheden, militaire operaties, nationale rampen, terrorisme, piraterij, arrestaties, dwang uitgeoefend door een bevoegde autoriteit, stakingen en/of lock-out, epidemie, brand, ontploffing, storm, overstroming, droogte, extreme weersomstandigheden, aardbevingen, natuurrampen, ongevallen, mechanische defecten, software van derden, storingen of problemen met de openbare nutsvoorzieningen (met inbegrip van falen van elektriciteit, telecommunicatie of internet ), gebrek aan of onmogelijkheid om bevoorraad te worden met materiaal, uitrusting en/of transport ("overmacht"), ongeacht het feit dat de omstandigheden in kwestie konden worden voorzien.

13.2.ONTBINDING

Zowel u als wij kunnen het contract onmiddellijk ontbinden door een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij in het geval de overmacht langer aanhoudt dan 2 werkdagen, in welk geval noch u noch wij aansprakelijk zullen worden gehouden jegens de andere partij in verband met een dergelijke ontbinding (behalve dan voor terugbetaling van een product dat al door u werd betaald en dat niet werd geleverd).

13.3. 

Als we verplichtingen zijn aangegaan om identieke of gelijkwaardige producten te leveren aan meerdere klanten en we worden verhinderd om onze verplichtingen aan u volledig te na te komen op grond van overmacht, kunnen we besluiten welke contracten we zullen uitvoeren en in welke mate.

 

 

14.ALGEMEEN

14.1. 

We bewaren de gegevens van uw bestelling en deze algemene voorwaarden tot zes jaar na aanvaarding van uw bestelling. Om een en ander in de toekomst te kunnen raadplegen, adviseren we u echter een kopie van deze algemene voorwaarden, uw bestelling, de ontvangstbevestiging en de orderbevestiging af te drukken en te bewaren.

14.2. 

Deze algemene voorwaarden en een contract (evenals alle niet-contractuele verbintenissen die hieruit voortvloeien of mee verbonden zijn) vallen onder en worden geïnterpreteerd volgens het Belgische recht. Beide partijen zijn onderworpen aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Alle transacties, correspondentie en contact tussen ons zal plaatsvinden in de taal van de bestelling.

14.3.WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen op elk noodzakelijk moment. Alle wijzigingen van deze voorwaarden zullen online openbaar worden gemaakt. Voortzetting van gebruik van de webshop zal echter worden beschouwd als aanvaarding van de nieuwe algemene voorwaarden.

14.4.PRIJS EN LEVERINGSKOSTEN

De in onze orderbevestiging vermelde prijs is de definitieve prijs, uitgedrukt in euro, inclusief alle belastingen tegen het wettelijk geldende tarief. De leveringskosten zijn bij de totaalprijs van de bestelling inbegrepen.

 

15.BETALING

Op het einde van de bestelprocedure worden u de volgende wijzen van betaling voorgesteld voor het afrekenen van uw aankopen:

 • betaalkaart (Mister Cash/Bancontact),
 • kredietkaart (Visa, MasterCard),
 • Cadeaucheque.

 

16.LEVERING

De gekozen transportfirma, waar Timmermans mee samenwerkt draagt zorg voor de levering.

 

17.BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSHOP, VEILIGHEID EN NAUWKEURIGHEID

Hoewel we proberen om de webshop 24 uur per dag beschikbaar te maken, kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld als om welke reden dan ook dat de webshop niet beschikbaar is voor een bepaalde tijd. Wij geven geen garantie dat uw toegang tot de webshop ononderbroken, tijdig of foutloos is. Vanwege de aard van het internet, kan dit niet worden gegarandeerd. Daarnaast kunnen we soms nood hebben aan het uitvoeren van reparaties, onderhoud of invoering van nieuwe mogelijkheden en functies.

17.1.TOEGANKELIJKHEID WEBSHOP

Toegang tot de webshop kan worden geschorst of ingetrokken voor u persoonlijk of voor alle gebruikers tijdelijk of permanent te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving. We kunnen ook beperkingen opleggen aan de lengte en de wijze van gebruik van om het even welk deel van de webshop om welke reden dan ook. Als we persoonlijk beperkingen opleggen aan u, mag u niet proberen om de webshop te gebruiken onder een andere naam of gebruiker.

17.2.COMPATIBILITEIT

Wij garanderen niet dat de webshop compatibel zal zijn met alle hardware en software die u gebruikt. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan, of virussen, of andere code die invloed kunnen hebben, een computerapparatuur, software, gegevens of andere eigendommen als gevolg van uw toegang tot of het gebruik van de webshop of het verkrijgen van materiaal van, of als een gevolg van het gebruik van de webshop.

17.3.UPDATES

Wij kunnen de webshop en alles wat daarin beschreven staat veranderen en updaten zonder u daarvan op de hoogte te brengen.

17.4.JUISTHEID

We streven ernaar dat de informatie en materialen op de webshop juist zijn, maar er wordt geen garantie of verklaring gegeven, uitdrukkelijk of impliciet, dat ze volledig, nauwkeurig, up-to-date, geschikt voor een bepaald doel zijn en, voor zover toegestaan door de wet, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen. Dit doet geen afbreuk aan de verplichtingen die we kunnen hebben onder een contract dat we hebben met u om u te voorzien van diensten, met inbegrip van de verplichting die wij hebben om u te voorzien van accurate informatie en advies.

17.5.INFORMATIE

Het materiaal op de webshop is enkel bedoeld voor informatieve doeleinden en zal niet leiden tot enige toezegging of verplichting voor ons. Alle informatie op de webshop zal in geen geval deel uitmaken van een aanbod of contract.

17.6.INTELLECTUELE EIGENDOM

Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op de webshop, en van het materiaal dat erop gepubliceerd wordt. Deze werken zijn beschermd door auteursrechtelijke wetten en verdragen over de hele wereld. Al deze rechten zijn voorbehouden.

17.7.KOPIE

U mag één kopie afdrukken, en kunt uittreksels downloaden van pagina(s) van de webshop voor uw persoonlijk gebruik en u mag de aandacht van anderen trekken binnen uw organisatie naar materiaal op de webshop.

17.8.WIJZIGINGEN

U mag geen wijziging aanbrengen in de papieren of digitale kopieën van materialen die u hebt afgedrukt of gedownload op welke manier dan ook, en je mag geen illustraties, foto's, video of audio of afbeeldingen afzonderlijk van de bijbehorende tekst gebruiken.

17.9.GEBRUIK GEGEVENS

U mag geen enkel deel van de materialen op de webshop voor commerciële doeleinden gebruiken zonder onze toestemming, alsook om niet zonder onze toestemming (een onderdeel van) onze webshop op uw eigen of een webshop van een andere persoon te plaatsen.

 

18.INFORMATIE OVER U EN UW BEZOEKEN AAN DE SITE

Wij verwerken informatie over u in overeenstemming met ons privacybeleid. Door het gebruik van de webshop stemt u in met deze verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.

 

 

19.WEBSHOPS VAN DERDEN

 

We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van een webshop waarvan een link naar de webshop bestaat (tenzij wij de leverancier zijn van deze gelinkte sites). Dergelijke gekoppelde webshops worden enkel geleverd "zoals ze zijn" voor uw gemak met geen enkele garantie, expliciet of impliciet, voor de informatie die ze bevatten.

We geven u hierbij een herroepbaar, niet-exclusief, royaltyvrij recht om een link van uw webshop naar de homepage van de webshop te plaatsen, op voorwaarde dat u dit doet op een eerlijke en legale manier zonder beschadiging van onze reputatie of er misbruik van te maken. In het bijzonder:

 1. a) zult u geen enkele garantie of verklaring geven over ons, onze diensten of ons beleid, tenzij met onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming;
 2. zult u niets over ons of onze diensten of beleid zeggen dat onjuist, misleidend, denigrerend of beledigend is; en
 3. mag u expliciet noch impliciet suggereren dat wij uw site onderschrijven of ermee geassocieerd zijn wanneer dit niet het geval is.

 

20.SCHEIDBAARHEID

Als een van deze bepalingen zou worden vastgesteld als illegaal, ongeldig of alleszins niet afdwingbaar op grond van de wetten van een staat of land waarin deze voorwaarden zijn bedoeld om effectief te zijn, dan zal in de mate van het mogelijke en binnen de jurisdictie waarin de bepaling illegaal, ongeldig of niet afdwingbaar is, de bepaling worden afgescheiden en verwijderd en zullen de resterende Gebruiksvoorwaarden overleven, volledig van kracht blijven en bindend en afdwingbaar blijven.

21.BELGISCHE RECHTSPRAAK EN WETGEVING

Deze algemene voorwaarden en het gebruik van de webshop (en eventuele niet-contractuele relaties die hieruit voortvloeien) worden beheerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. In geval van een geschil met betrekking tot deze algemene voorwaarden, bent u onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van een Belgische rechtbank in casu Dendermonde.

Veilig betalen met

Bancontact / Mister Cash Creditcard PayPal

Bezorgd door

Bpost-Icon
Copyright © 2019 www.tims.eu | Powered by Tilroy

Wij gebruiken cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Meer info vind je in onze algemene voorwaarden.